Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de Wet op het vertrouwen in de digitale economie (nr. 2004-575) van 21 juni 2004, L.C.E.N., worden deze wettelijke vermeldingen ter kennis gebracht van de gebruikers van de site https://legal230.com.
Verbinding en navigatie op site Legal 230 door de gebruiker betekent volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van deze juridische informatie.
Deze zijn te vinden op de website onder "Juridische vermeldingen".

Editor

 • Legal 230
 • 34 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris
 • 01 84 80 21 20
 • contact@legal230.com
 • Legal 230, SAS with capital of 200 000 €
 • SIREN: 885324129
 • Publication director: Legal 230 / contact@legal230.com

Ontwikkelaar

 • D-Impulse
 • 45 Allée Paul Langevin, 76230 Bois-Guillaume
 • SIREN: 812735538
 • APE code: 6311Z

Herbergster

 • D-Impulse
 • 45 Allée Paul Langevin, 76230 Bois-Guillaume
 • SIREN: 812735538
 • APE code: 6311Z

Toegang tot de site

De locatie is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar, tenzij er sprake is van overmacht, al dan niet geplande onderbreking, en dit kan het gevolg zijn van onderhoudsbehoeften.
Als de services worden gewijzigd, onderbroken of opgeschort, is de site https://legal230.com niet verantwoordelijk.

Gegevensverzameling

De informatie die via deze site wordt verzameld, is uitsluitend bestemd voor de eigenaar van de site en zal dus niet worden verkocht of aan een derde worden doorgegeven.
In overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, hebt u het recht om uw gegevens te openen, te corrigeren, te wijzigen en te verwijderen.

Cookies

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat een cookie tijdens bezoeken aan de site automatisch op zijn navigatiesoftware kan worden geïnstalleerd.
Als je op de site bladert, accepteert hij deze. Een cookie is een element dat de gebruiker niet identificeert, maar dat wordt gebruikt om informatie op te slaan over de navigatie van de gebruiker op de website. De gebruiker kan dit cookie uitschakelen via de instellingen in zijn navigatiesoftware.

Intellectuele eigendom

Het gebruik, de vermenigvuldiging, de verspreiding, de marketing, de wijziging van de gehele site https://legal230.com, zonder toestemming van de Editor, is verboden en kan leiden tot gerechtelijke procedures, zoals met name bepaald in het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het Burgerlijk Wetboek.