Strategie

Europa, klantendoelgroepen...

In de huidige crisissituatie heeft er een soort fragmentering van de tijd plaats gevonden. Er is een “nu”, een “binnenkort” en een “later”. Deze drie ruimtetijden gaan echter niet ordentelijk in elkaar over.

Onder deze - weliswaar moeilijk te definiëren omstandigheden - is een strategie nodig waarbij het van vitaal belang is om de drijfveren te identificeren die het mogelijk maken om de doelstellingen op korte en op middellange termijn te bereiken.

Bij LEGAL 230 hebben wij dit grondig bestudeerd door de grondbeginselen van bedrijfsontwikkeling naar boven te halen en opnieuw door te nemen, waarbij wij ons hebben laten inspireren door talrijke bronnen, waaronder die van de Harvard Business Review.

Na veel onderzoek menen wij dat de studies van Igor Ansoff een ontegenzeggelijk interessant aanknopingspunt geeft. Hij baseert zich op het idee dat een bedrijf dat wil uitbreiden nieuwe markten moet veroveren of zijn aandeel in sommige daarvan moet vergroten.

Igor Ansoff, die als consultant voor Philips, GE en IBM heeft gewerkt, ontwikkelde hiervoor de matrix die zijn naam draagt en die ook bekend staat als de Product-Market Growth Matrix.

Dankzij deze matrix is het mogelijk om 4 groeistrategieën voor bedrijven te definiëren:

  1. Marktpenetratie: meer bestaande producten of diensten verkopen op een bestaande markt
  2. Productontwikkeling: verkoop van nieuwe producten op bestaande markten
  3. Marktontwikkeling of -uitbreiding: verkoop van bestaande producten of diensten op nieuw aangeboorde markten
  4. Diversificatie: Ontwikkeling van nieuwe producten voor nieuwe markten

Dit type besluitvorming moet een analyse omvatten van de kansen en bedreigingen en van de doelmarkten, met behulp van de SWOT-matrix en de door Porter ontworpen Competitive Forces Analysis (de Vijf Krachten van Porter worden gebruikt om de concurrentie op een markt te beoordelen, door middel van de analyse van verschillende elementen: de intensiteit van de concurrentie, de onderhandelingspositie van de klanten, de onderhandelingspositie van de leveranciers, de dreiging van substituut producten en de dreiging van nieuwkomers op de markt).

Op basis van deze analyse hebben wij het nodig gevonden om een heldere strategie voor het marktsegment te hebben. Een strategie zonder afbreuk te doen aan de fundamentele grondbeginselen.

Onze klanten een speciaal op hen gerichte, efficiënte oplossing bieden is onze prioriteit. Een ‘pure player’-oplossing voor juristen bij wie de verwachtingen op het gebied van vermogen tot snel reageren, vertrouwelijkheid en kwaliteit centraal staan.