Positionering

Positionering

Positionering, de laatste fase in onze marketingstrategie, is na segmentatie en targeting, een van de elementen die de meeste waarde voor onze klanten creëert.

Waarom spreken over waarde voor onze klanten? Onze positionering benadrukt namelijk het verwachte voordeel en beantwoordt de facto aan een sterke verwachting van onze klanten.

Positionering brengt één of meer eenvoudige ideeën en concepten naar de markt die centraal staan in ons aanbod en die de markt bereid is te accepteren.

LEGAL 230 heeft gekozen voor een uitgesproken positie voor de advocatuur, samen te vatten in zes punten:

  • Waarde verhogend : LEGAL 230 richt zich uitsluitend op juridische beroepsbeoefenaren,
  • Onderscheidend : De belofte dat LEGAL 230 zich onderscheidt van andere marktspelersé,
  • Differentiërend : LEGAL 230 biedt een onderscheidende meerwaarde,
  • Communicatief : door te kiezen voor LEGAL 230 als Expert Translation Boutique, een veelbetekenende naam,
  • Preventief : door een innovatieve speler op de nichemarkt te zijn,
  • Loyaal : door een product aan te bieden dat voldoet aan de verwachtingen en een uitstekende klantervaring.

Positionering is een belangrijke strategische keuze, de sleutel tot het succes van LEGAL 230. Het bepaalt de richting die elk van onze activiteiten, elk van onze keuzes, zal nemen.

Het stelt ons in het bijzonder in staat om consistent te zijn in al onze beslissingen, of het nu gaat om diensten, prijzen, distributiekanalen of communicatie.

Door deze sterke, geëngageerde en sterke positionering te benadrukken, wil LEGAL 230 een referentie worden voor juridische professionals in Europa door een niet te evenaren dienstverlening aan te bieden in meer dan 230 talen.