MVO-handvest

MVO-handvest

Gesterkt door 15 jaar ervaring op het gebied van juridische vertalingen en tolkdiensten maken wij er veel werk van om uitwisselingen met onze klanten en onze teams verder te digitaliseren. De werkdocumenten worden stelselmatig elektronisch verstuurd via een zeer streng beveiligd Tier 3-platform.

Bewust van ons commitment met onze klanten zullen wij ons blijven inzetten om op een constructieve, welwillende en respectvolle wijze samen te werken met teams van erkende professionele vertalers en tolken deskundig in de verschillende rechtsgebieden.

LEGAL 230 begeleidt u door u - al naar gelang uw behoeften - aangepaste, op maat gemaakte oplossingen te bieden, gekoppeld aan een nauwgezet en goed doordacht MVO-beleid.

Arbeidsverhoudingen en -omstandigheden

Binnen ons bedrijf is gelijke beloning van mannen en vrouwen een prioriteit waaraan wij ons hebben gecommitteerd met drie belangrijke speerpunten:

• Gelijke beloning van man en vrouw werkzaam in gelijke functies • Een eerlijke verdeling van individuele verhogingen • Een evenwichtige verdeling binnen de tien hoogste salarisklassen

Ecologisch verantwoord beleid

Openstaand voor de wereld is het milieu een zorg die ons bijzonder na aan het hart ligt. Daarom stimuleren we binnen LEGAL 230 reizen via carpooling of openbaar vervoer om de CO2-uitstoot te beperken. Met dit in het achterhoofd stellen wij medewerkers die dat willen fietsen ter beschikking voor het woon-werkverkeer.

Bovendien is afvalscheiding voortaan een integraal onderdeel van ons MVO-beleid. Vandaar dat we hebben besloten om onnodige afdrukken te beperken en onze medewerkers te vragen dubbelzijdige afdrukken te maken. Tot slot, en tot ieders grote genoegen, hebben wij de wegwerpkoffiebekers afgeschaft en onze medewerkers een individueel en gepersonaliseerde mok aangeboden!

Het bevorderen van de ontwikkeling en verbreiding van milieuvriendelijke technologieën is één van onze prioriteiten. Meer dan enkel door een simpel gebaar proberen wij wezenlijke gewoontes in ons collectief bewustzijn in te voeren.

Maatschappelijke betrokkenheid / Commitment met een liefdadigheidsorganisatie

LEGAL 230 verplicht zich ertoe om elk jaar een percentage van zijn omzet aan het Rode Kruis te doneren.

Gezamenlijk hebben wij voor deze vereniging gekozen omdat de waarden die ze uitdraagt (noodhulp, maatschappelijke acties, opleiding en gezondheid), zowel in Frankrijk als internationaal, ons bijzonder na aan het hart liggen.