Over ons

Over ons

Wij richten ons in de eerste plaats op een fijn, menselijk en oprecht contact, vergezeld met de statement dat wij zeer gemotiveerd zijn om het werk aan te vangen en u een tailormade dienst te bieden.

Menselijk contact is essentieel voor elk ondernemersverhaal. LEGAL 230 staat voor de alliantie van een team van juridische vertalers die over meer dan 15 jaar ervaring beschikken in het leveren van vertaaldiensten aan juridische beroepsbeoefenaars.

Gemotiveerd door de wens een structuur op menselijke schaal te creëren en onze inspanningen te richten op een vaak miskende niche in het ‘melkwegstelsel’ van vertaalbureaus, combineren onze complementaire persoonlijkheden technische, technologische en taalkundige kennis.

Meer informatie

Sterke waarden

Het team deelt sterke gemeenschappelijke waarden die creativiteit, ambitie, teamgeest, originaliteit en enthousiasme combineren:

Creativiteit, omdat wij het belangrijk vinden de gevestigde orde steeds weer wakker te schudden,

Ambitie, omdat wij een Europees bedrijf opbouwen met de ambitie om leider in Europa te worden op het gebied van juridische vertalingen,

Teamgeest, omdat samenwerken deel uitmaakt van onze filosofie. Elkaar ondersteunen en welwillendheid zijn de sleutelwoorden van ons avontuur,

Originaliteit, omdat onze kracht ligt in de diversiteit van persoonlijkheden waaruit onze teams bestaan, tezamen werkzaam in meer dan 230 talen (het aantal talen in Europa),

Enthousiasme, omdat ondernemerschap bestaat uit 100% enthousiasme en een groot verlangen naar avontuur en het overschrijden van grenzen,

Deze waarden staan voor de visie van LEGAL 230. Een compromisloos vertaalbureau voor juristen.

Expertisegebieden

Expertisegebieden

LEGAL 230 heeft een bewuste keuze gemaakt door alleen juridische vertalingen aan te bieden, exclusief voor de juridische beroepssector. Volgens ons is het al moeilijk genoeg om deskundig te zijn op verschillende vakgebieden, vooral als het gaat om het vertalen van documenten die veel juridische termen bevatten en die in de moedertaal moeten worden getranscribeerd (een professionele vertaler vertaalt uitsluitend in zijn of haar moedertaal).

Meer informatie

 Positionering

Positionering

Na segmentatie en targeting is positionering de laatste fase in onze marketingstrategie. Het is een van de elementen die de meeste waarde voor onze klanten creëert. Waarom spreken wij over waarde voor onze klanten? Omdat onze positionering namelijk het verwachte voordeel benadrukt en de facto beantwoordt aan de sterke verwachtingen van onze klanten.

Meer informatie

Strategie

Strategie

In de huidige crisissituatie heeft er een soort fragmentering van de tijd plaats gevonden. Er is een ‘nu’, een ‘binnenkort’ en een ‘later’. Deze drie ruimtetijden gaan echter niet ordentelijk in elkaar over. Onder deze - weliswaar moeilijk te definiëren omstandigheden - is een strategie nodig waarbij het van vitaal belang is om de drijfveren te identificeren die het mogelijk maken om de doelstellingen op korte en op middellange termijn te bereiken.

Meer informatie

MVO-Handvest

MVO-Handvest

Gesterkt door 15 jaar ervaring op het gebied van juridische vertaal- en tolkdiensten maken wij er veel werk van om uitwisselingen met onze klanten en onze teams optimaal te digitaliseren. De werkdocumenten worden stelselmatig elektronisch verstuurd via een zeer streng beveiligd Tier 3-platform.

Meer informatie

LEGAL 230 ZOEKT MEDEWERKERS!

LEGAL 230 is een dynamisch bedrijf dat resoluut gericht is op de toekomst, met waardering voor zijn medewerkers en respect voor anderen, dat initiatiefrijk is en zich inzet voor gelijkheid.

Wij werven voortdurend uiteenlopende profielen omdat we ervan overtuigd zijn dat de waarde van een bedrijf ligt in zijn medewerkers naast de waarden die in zijn fundamenten verankerd zijn.

Voor onze kantoren in Parijs, Brussel, Londen, Genève en Frankfurt ,werven wij:

ZIE ONZE AANBIEDINGEN