Tolken

Consecutief tolken

In tegenstelling tot het hierboven beschreven simultaan tolken is voor consecutief tolken geen technische apparatuur nodig (koptelefoon, vertaalcabine en microfoons). De techniek van deze tolkdienst, die nog steeds op universiteiten wordt onderwezen, wordt steeds zeldzamer. Technisch gezien spreekt de spreker niet langer dan een tot twee minuten, de tijd waarin de tolk aantekeningen kan maken. Aan het einde van de toespraak laat de spreker het woord aan de tolk zodat hij of zij de toespraak van de spreker in beknopte vorm kan transcriberen.

Consecutief tolken wordt vooral ingezet voor kortdurende spraakdiensten. Het vereist over het algemeen een goede voorbereiding om de vlotte informatiestroom te garanderen.

Een offerte aanvragen