De juridische vertaal- en tolken-winkel

Maatwerk-oplossingen voor vertaaldiensten voor de juridische beroepsbeoefenaars, gebruikmakend van technologieën en de laatste ontwikkelingen op het gebied van vertrouwelijke verwerking van gegevens, kunstmatige intelligentie en workflow. Dit alles geboden met een ongeëvenaard serviceniveau, zeven dagen per week en in meer dan 230 talen

Only Legal Translation

LEGALTECH

Een gecombineerde toepassing van kunstmatige en menselijke intelligentie bij de vertaling

Een geoptimaliseerde workflow dankzij de laatste generatie IT-tools

Een Europees bedrijf met teamleden die over meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van recht beschikken

Een unieke dienstverlening 7 dagen per week

ZIE ONZE AANBIEDINGEN

 Reactie
Reactie
Op tijd geleverd
Op tijd geleverd
 Precisie
Precisie
 Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid

Onze klanten vertrouwen ons

ONZE INTERVENTION GEBIEDEN

Arbeidsrecht
Collectieve arbeidsovereenkomst
Ethische code
Functiebeschrijvingen
Beloningsbeleid
Taakomschrijving
Verzekeringsdocumenten
Ontslagbrief
Sociale zekerheidsdocumenten
Arbeidsovereenkomst
Publiekrecht
Stedenbouwkunde
Transport
Energie
Milieu
Zeerecht
Ondernemingsrecht
Administratieve aktes
Statuten
Aandeelhoudersovereenkomst
Volmachten
Notulen van de Raad van Bestuur
Uittreksel uit het HR (K-Bis)
MVO-documenten
SPA's (koopovereenkomsten)
Affidavit
Volmacht/Mandaat
Geheimhoudingsverklaring
Financieel Recht
Kredietovereenkomst
Securitisatiecontract
Algemene voorwaarden
Formulier voor het openen van een rekening
Bankgarantie
Inschrijvingsformulier
Verzekeringspolis
Leningsovereenkomst
Borgstelling bank
Belastingrecht
Verrekenprijs
Naheffing
Register van de algemene vergadering
Fiscale ruiling
Naheffingsaanslag
Vastgoedrecht
Agentuurovereenkomst
Verkoopakte
Exploitatiecontract
Verkoopcontract
Huurcontract
Conformiteitsprocedures
Juridisch - Technisch
Mijnbouwcontract
Onderhoudscontract
Licentieovereenkomst
Concessie
Olie/gas
Duurzame ontwikkeling
Handelsrecht
Algemene aankoopvoorwaarden
Distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten
Algemene verkoopvoorwaarden
Besluit van de mededingingsautoriteit
Besluit van de mededingingsautoriteit
Strafrecht
Rogatoire commissie
Procedurele akte
Betekening
Beslissing van het Hof van Beroep
Dagvaardingen
Verzoekschriften
Beschikkingen
Geschillenbeslechting
Memories
Verzoek om arbitrage
Conclusies
Arbitrale uitspraak
Gerechtelijke besluit
Administratief recht/ Administratieve akten
Verzoekschriften
Beschikkingen
Beschikkingen Vragen en antwoorden inzake administratief recht
Beschikkingen
IP/IT
Privacybeleid
Patenten
Merklicentieovereenkomsten
Auteursrecht
Juridisch - Diversen
Administratieve documenten
Testamenten
Juridische website
Persartikelen
Juridische nieuwsbrief
Uittreksel uit het strafregister
Notariële akten
Correspondentie
Inschrijvingsbewijs
Identiteitsdocumenten

ONZE VERPLICHTINGEN

U ontvangt binnen 30 minuten een antwoord
De vertaling wordt tijdig aangeleverd
U kunt ervoor kiezen om terminologie lexicons te ontvangen
Stelselmatig wordt u een geheimhoudingsverklaring (NDA) voorgesteld
Volledige eerbiediging van de voorschriften inzake vertrouwelijkheid

VRAAG EEN OFFERTE

Alan

Alan

Vertalingen door middel van onze kunstmatige intelligentie tool, speciaal ontwikkeld voor juridische documenten, met proeflezing

Broca

Broca

Vertaling door een in rechten gespecialiseerde vertaler, met proeflezing en controle door intern team

VOOR MEER INFORMATIE

Capet

Capet

Beëdigde, gezworen vertaling, door een tweede deskundige vertalers nagelezen en zo nodig gelegaliseerd

ONZE PLUSPUNTEN

Een beveiligd platform in Frankrijk: Voor opslag en opvragen van documenten
Ontwikkeling en implementatie van uw woordenlijsten
Levering van uw documenten 7 dagen per week, ook laat op de avond
Een speciaal e-mailadres voor uw bedrijf: votresociete@legal230.com

EN NOG VEEL MEER

De mogelijkheid om uw Klanten rechtstreeks te factureren
De mogelijkheid van rechtstreekse communicatie met onze teamleden
De mogelijkheid van rechtstreekse communicatie met onze teamleden
De mogelijkheid van rechtstreekse communicatie met onze teamleden